Редакційна колегія - Форум права

Перейти до контакту

Головне меню:

Редакційна колегія
Головний редактор
Музичук Олександр Миколайович
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.
Відповідальний секретар
Зозуля Ігор Вікторович
доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики Харківського національного університету внутрішніх справ.

Вишновецька Світлана Василівна
доктор юридичних наук, доцент

Завідувач кафедри цивільного права і процесу Національного авіаційного університету.
Головко Олександр Миколайович
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Завідувач кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Джагер Матьяж (Matjaz Jager)
доктор філософських наук,
професор кримінології

Директор інституту кримінології юридичного факультету Університету Любляни (Словенія).

Клочко Альона Миколаївна
кандидат юридичних наук, доцент

Завідувач кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету.

Комзюк Анатолій Трохимович
доктор юридичних наук, професор, Засл. діяч науки і техніки України

Професор кафедри адміністративного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Литвинов Олексій Миколайович
доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Завідувач кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

Матія Мирослав (Miroslaw Matyja)
доктор політичних наук, доктор філософії та менеджменту, професор

Професор Польського університету за кордоном у Лондоні (Велика Британія).

Мічурін Євген Олександрович
доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Павленко Сергій Олексійович
кандидат юридичних наук

Пров. науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ.

Пивовар Юрій Ігорович
кандидат юридичних наук, професор

Завідувач кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету.

Рєзнік Олег Миколайович
доктор юридичних наук, доцент

Заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.

Слінько Сергій Вікторович
доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ.

Старілов Юрій Ніколаєвіч
доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки РФ

Декан юридичного факультету, завідувач кафедри адміністративного та адміністративного процесуального права Воронезького державного університету (Російська Федерація).

Теремецький Владислав Іванович
доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України

Професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету.

 
Назад до змісту | Назад до головного меню