DOI до 11.2017 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.8.23 - Форум права

Go to content

Main menu:

DOI опублікованих до листопада 2017 р. статей
Вибірковий бібліографічний опис статей подано в стандарті APA:
Баланюк Н. Ю., & Федоров І. О. (2017). Проблеми функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні в період реформ 2015–2017 років. Форум Права, (4), 8–12. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145385
Берченко Г. В. (2017). Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти. Форум Права, (4), 13–23. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145509
Беспаль О. Л. (2017). Деякі особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчинили насильство в сім'ї проти життя та здоров'я щодо дітей. Форум Права, (4), 24–28. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145511
Білоус З. В. (2017). Удосконалення законодавства в частині оплаті праці працівників освітньої галузі. Форум Права, (4), 29–34. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145635
Бондар С. О., & Шапіро В. С. (2017). Теоретичні аспекти адміністративних процедур у сфері забезпечення діяльності судової системи. Форум Права, (4), 35–38. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145637
Бук М. О. (2017). Принципи соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями. Форум Права, (4), 39–46. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145644
Грекова М. М. (2017). Зближення міжнародного та національного регулювання відносин у трудовій сфері: економічні передумови. Форум Права, (4), 47–51. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145650
Грудницька С. М., & Руденко Л. Д. (2017). Щодо правового регулювання діяльності операторів підземних газосховищ. Форум Права, (4), 52–58. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145666
Дахова І. І., & Чуб О. О. (2017). Багатоаспектність принципу правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин. Форум Права, (4), 59–68. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145745
Дем'янчук В. А. (2017). Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Форум Права, (4), 69–72. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145749
Дергунова О. І. (2017). Джерела впливу психологічної теорії у сучасній юриспруденції. Форум Права, (4), 73–79. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145757
Зозуля І. В. (2014). Підготовка кадрів для МВС України: проблеми реформування відомчої освіти за Коаліційною угодою. Форум Права, (4), 147–154. http://doi.org/10.5281/zenodo.1146759
Зозуля І. В. (2014). Щодо членства вищого керівництва держави у допоміжних органах Президента України правоохоронного спрямування. Форум Права, (2), 137–142. http://doi.org/10.5281/zenodo.1148804
Зозуля І. В. (2015). Нові форми і методи діяльності органів внутрішніх справ: практика проголошення та запровадження. Форум Права, (2), 58–63. http://doi.org/10.5281/zenodo.1146750
Зозуля І. В. (2015). Оптимізація структури МВС України як елемент його реформування. Форум Права, (1), 115–122. http://doi.org/10.5281/zenodo.1146752
Зозуля І. В. (2015). Рецензія на монографію В.В. Піцикевича «Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України». Форум Права, (2), 203–204. http://doi.org/10.5281/zenodo.1146745
Зозуля І. В. (2016). Деякі особливості нормативно-правового супроводження безпеки суб'єктів господарювання. Форум Права, (2), 93–98. http://doi.org/10.5281/zenodo.1148800
Зозуля І. В. (2016). Рецензія на монографію О.М. Шевчука «Державний контроль за обігом наркотиків». Форум Права, (3), 295–299. http://doi.org/10.5281/zenodo.1148796
Зозуля І. В. (2017). Безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції: питання удосконалення законодавства. Форум Права, (4), 80–86. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145383
Зозуля І. В. (2017). Статус «національна» в назві поліції України та практика його надання. Форум Права, (3), 59–66. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145774
Зозуля І. В., & Довгань О. І. (2015). Закон України «Про Національну поліцію»: публічна чи громадська безпека? Форум Права, (5), 85–92. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145833
Зозуля І. В., & Мироненко І. С. (2017). Види і форми діяльності Державної фіскальної служби України и правові засади їх реалізації. Форум Права, (1), 52-59. http://doi.org/10.5281/zenodo.1148302
Зозуля О. І. (2014). Конституційно-правові гарантії єдності судової практики в Україні. Форум Права, (4), 155–161. http://doi.org/10.5281/zenodo.1146756
Зозуля О. І. (2014). Періодизація формування апарату Президента України. Форум Права, (2), 143–148. http://doi.org/10.5281/zenodo.1148807
Зозуля О. І. (2015). Конституційно-правове регулювання статусу апарату глави держави у ФРН, Франції та США. Форум Права, (5), 93–99. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145790
Зозуля О. І. (2015). Особливості конституційно-правового статусу Канцелярії Президента Республіки Польща. Форум Права, (3), 85–91. http://doi.org/10.5281/zenodo.1145871
Кардаш А. В. (2017). Інформація про особу та персональні дані: окремі аспекти співвідношення. Форум Права, (4), 87–92. http://doi.org/10.5281/zenodo.1153964
Кащишин М. А. (2017). Державний контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування повноважень в Україні та зарубіжних країнах. Форум Права, (4), 93–98. http://doi.org/10.5281/zenodo.1153976
Ковтун М. С. (2017). Значення міжнародного співробітництва для вдосконалення правового регулювання антимонопольної діяльності в Україні. Форум Права, (4), 99–104. http://doi.org/10.5281/zenodo.1153982
Комзюк В. Т. (2017). Адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства: правове регулювання та місце в системі заходів державного примусу. Форум Права, (4), 105–110. http://doi.org/10.5281/zenodo.1153996
Костенко М. В. (2017). Використання знань психології в досудовому розслідуванні. Форум Права, (4), 111–115. http://doi.org/10.5281/zenodo.1154014
Легка О. В. (2017). Окремі питання співвідношення національного адміністративного законодавства України з міжнародними угодами. Форум Права, (4), 116–119. http://doi.org/10.5281/zenodo.1154045
Лісогорова К. М. (2017). Особливості організації та діяльності правоохоронних органів УРСР у 1960–1980-х роках. Форум Права, (4), 120–125. http://doi.org/10.5281/zenodo.1154119
Логвиненко Н. И., & Ткаченко А. Н. (2017). Проблемы правового регулирования административной ответственности за нарушение таможенных правил. Форум Права, (4), 126–129. http://doi.org/10.5281/zenodo.1154137
Мамницький В. Ю. (2017). Принцип змагальності і моделі цивільного судочинства в контексті судово-правової реформи. Форум Права, (4), 130–140. http://doi.org/10.5281/zenodo.1154147
Марченко М. В. (2017). Конституційно-правова природа права вето глави держави. Форум Права, (4), 141–146. http://doi.org/10.5281/zenodo.1154158
Мирославський С. В., & Ковтун О. О. (2017). Звернення стягнення на предмет іпотеки: сучасні правові реалії в Україні. Форум Права, (4), 147–151. http://doi.org/10.5281/zenodo.1154176
Михайлова Ю. О. (2017). Роль та місце Державної прикордонної служби у системі суб'єктів забезпечення національної безпеки України. Форум Права, (4), 152–158. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162657
Олішевський О. В. (2017). Поняття «суспільно небезпечна особа». Форум Права, (4), 159–163. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162663
Орлов В. А. (2017). Теоретико-правові засади взаємодії муніципальної поліції (варти) та патрульної поліції. Форум Права, (4), 164–170. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162672
Переверзєв І. О. (2017). Щодо поняття медіації як альтернативного способу вирішення господарських спорів. Форум Права, (4), 171–176. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162680
Перепелиця С. І., & Дробчак Л. В. (2017). Окремі аспекти дотримання «розумних строків» в кримінальному провадженні. Форум Права, (4), 177–184. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162685
Покальчук М. Ю. (2017). Щодо визначення суб'єктів аграрного права. Форум Права, (4), 185–190. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162693
Попова Л. М. (2017). Регуляторна політика у сфері підприємницької діяльності в Україні. Форум Права, (4), 191–196. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162699
Почанська О. С. (2017). Правові засади забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні. Форум Права, (4), 197–204. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162758
Проневич О. С. (2017). Імплементація у вітчизняне поліцейське законодавство європейських стандартів діяльності органів правопорядку. Форум Права, (4), 205–210. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162761
Радзівідло А. Я. (2017). Теоретичні підходи до вдосконалення правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників. Форум Права, (4), 211–218. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162765
Рак С. В. (2017). Щодо визначення об'єкта злочину, передбаченого ст.367 Кримінального кодексу України. Форум Права, (4), 219-226. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162771
Сіваш О. М. (2017). Кодифікація Комісією міжнародного права норм міжнародно-правової відповідальності. Форум Права, (4), 234–237. http://doi.org/10.5281/zenodo.1162774
Степанченко О. О. (2017). Специфічні фактори етнорелігійного тероризму. Форум Права, (4), 234–237. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168782
Стеценко Н. С. (2017). Виникнення земельних законів у країнах Західної Європи у найдавніший період. Форум Права, (4), 238–246. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168784
Сторчак Н. А. (2017). Науково-теоретичні погляди на виправлення як мету покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Форум Права, (4), 247–225. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168786
Тарнавська М. І. (2017). Проблемні аспект права на позы у права про захист екологічних прав і довкілля. Форум Права, (4), 254-261. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168792
Теремецкий В. И., & Байрачная Т. А. (2017). Европейский опыт организации контроля за деятельностью правоохранительных органов и возможность его использования в Украине. Форум Права, (4), 262–267. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168796
Ткаченко Ю. В. (2017). Роль конституційних принципів процесі формування громадянського суспільства в Україні. Форум Права, (4), 268–272. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168798
Фельцан І. Ю. (2017). Зміст концепції радянської адвокатури та її реалізація на Закарпатті в 1946–1950 роках. Форум Права, (4), 273–277. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168802
Христинченко Н. П. (2017). Стратегічні напрями імплементації норм європейської системи вищої освіти в законодавство України. Форум Права, (4), 278–281. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168804
Чорнописький П. Б. (2017). Конституційні реформи в Литві і Грузії у сфері місцевого самоврядування та децентралізації влади як приклад для України. Форум Права, (4), 282–293. http://doi.org/10.5281/zenodo.1167534
Шевчик О. С. (2017). Щодо деяких особливостей оподаткування доходів неповнолітніх. Форум Права, (4), 294–299. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168809
Ященко А. М. (2017). Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв'язку із закінченням строків давності: теоретико-прикладний аспект. Форум Права, (4), 300–308. http://doi.org/10.5281/zenodo.1168813

Back to content | Back to main menu