2021 N 4 - Форум права

Перейти до контакту

Головне меню:

Форум права. 2021. № 4.
DOI номеру
Номер у НБУВ ім. В.І. Вернадського
Завантажити номер одним файлом
Зміст
Гнітій, А. О. (2021). Функції берегової охорони FRONTEX. Форум Права, 69(4), 6–18.
Hnitii, A. O. (2021). FRONTEX Coast Guard Functions
Маліновська, І. М., Комаровський, М. Д. (2021). Сучасні тенденції регулювання відносин за договором комерційної концесії. Форум Права, 69(4), 19–28.
Malinovska, I. M., & Komarovskyi, M. D. (2021). Current Trends in Relationship Regulation of the Commercial Concession Agreement
Стеблянко, А. В., Шевцов, Я. А. (2021). Легалізація віртуальних активів в Україні: правовий аспект і загальна концепція. Форум Права, 69(4), 29–36.
Steblianko, A. V., & Shevtsov, Ya. A. (2021). Legalization of Virtual Assets in Ukraine: Legal Aspect and General Concept
Kushnirenko, A. G., Michkivskyi, R. V. (2021). Problematic Aspects of Compliance with the Human Right to Confidentiality, Privacy in Quarantine Restrictions
Moiseienko, O. М. (2021). The History of the Mediation Institute in International Public Law in the Pre-Westphalian Period. Форум Права, 69(4), 48–55.
Моісеєнко, О. М. Історія інституту медіації у міжнародному публічному праві у довестфальський період
Borodina, I. V. (2021). The Image of a Judge in Ukraine: Preconditions and Essence. Форум Права, 69(4), 56–61.
Бородіна, І. В. Імідж судді в Україні: передумови та сутність

 
Назад до змісту | Назад до головного меню