Редакційна колегія - Форум права

Перейти до контакту

Головне меню:

Редакційна колегія
Головний редактор
Музичук Олександр Миколайович
доктор юридичних наук, професор

Начальник факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС.
З 2003 р. – кандидат юридичних наук, з 2010 р. – доктор юридичних наук, спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2013 р. присвоєне вчене звання професора.
Член редакційної колегії «Вісника ХНУВС», заступник головного редактора «Право і безпека».
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Член спеціалізованої вченої ради К 67.135.03 ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права».
Відповідальний секретар
Зозуля Ігор Вікторович
доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри загальноправових дисциплін факультету права та масових комунікацій ХНУВС.
З 1989 р. – кандидат технічних наук, з 2011 р. – доктор юридичних наук, спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 1993 р. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника; у 2014 р. – вчене звання професора.
Відповідальний секретар і член редколегії наукового журналу «Форум права», член редколегії збірника наукових праць «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права».
Нагороджений відзнакою Спілки юристів України (2003).
Член спеціалізованих вчених рад К 67.135.03 ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» та К 35.140.02 ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Головко Олександр Миколайович
доктор юридичних наук, професор

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи.
З 1998 р. – кандидат історичних наук; з 2007 р. – доктор юридичних наук, спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. У 2011 р. присвоєне вчене звання професора.
Член – кореспондент Інженерної академії України. Член Міжнародної асоціації істориків права.
Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 ХНУВС з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук.
Комзюк Анатолій Трохимович
доктор юридичних наук, професор

Декан факультету права, економіки, психології та інформаційних технологій навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання ХНУВС. З 1990 р. – кандидат юридичних наук, з 2002 р. – доктор юридичних наук, спеціальність: 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес; фінансове право. У 2005 р. присвоєне вчене звання професора.
З 2014 року – Заслужений діяч науки і техніки України.
Член редакційної колегії «Право і безпека» та «Вісник ХНУВС».
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Член спеціалізованої вченої ради К 17.051.07 Запорізького національного університету.
Литвинов Олексій Миколайович
доктор юридичних наук, професор

Начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС.
З 2003 р. – кандидат юридичних наук (спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), з 2010 року – доктор юридичних наук (спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). З 2011 р. присвоєне вчене звання професора.
Член-кореспондент Інженерної академії України.
Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 ХНУВС. Член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.07 Класичного приватного університету у м. Запоріжжі.
В 2009 році став лауреатом премії Президента України для молодих вчених.
Мічурін Євген Олександрович
доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС.
З 2000 р. – кандидат юридичних наук, з 2009 року – доктор юридичних наук, спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. З 2012р. присвоєно вчене звання доцента.
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 ХНУВС на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 при Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва НАПр України.
Старілов Юрій Миколайович
доктор юридичних наук, професор

Завідувач кафедри адміністративного та муніципального права юридичного факультету Воронезького державного університету (м. Воронеж, Російська Федерація).
З 1989 р. кандидат юридичних наук, з 1996 р. доктор юридичних наук, спеціальність: 12.00.02. Конституційне право; державне управління; адміністративне право; муніципальне право. У 1998 году прісвоєно вчен звання професора.
Голова спеціалізованої вченої ради Д 212.038.04 при Воронезькому державному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, член спеціалізованої вченої ради Д 212.239.02 в Саратовської державної академії права і вченої ради Д 212.015.07 в Білгородському державному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук.
Член Експертної ради по праву Вищої атестаційної комісії Міністерства освіти і науки Росії, кваліфікаційної колегії суддів Воронезької області. Академік Євразійської академії адміністративних наук.
Слінько Сергій Вікторович
доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри кримінального процесу та криміналістики навчально–наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС.
З 1991 р. — кандидат юридичних наук, з 2010 р. — доктор юридичних наук, спеціальність: 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно–розшукова діяльність. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.
Член спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук.
 
Назад до змісту | Назад до головного меню