Офіційні рецензенти - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.8.23 - Форум права

Go to content

Main menu:

Офіційні рецензенти електронного наукового фахового видання "Форум права"
Безпалова Ольга Ігорівна
Завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 ХНУВС, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Гетманець Ольга Петрівна
Завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНУВС, доктор юридичних наук, професор
Зозуля Олександр Ігорович
Завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент
Коломоєць Тетяна Олександрівна
Декан юридичного факультету ЗНУ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України
Кузьменко Оксана Володимирівна
Заступник директора КНЕУ ім. В. Гетьмана, доктор юридичних наук, професор

Куліш Анатолій Миколайович
Директор Навчально-наукового інституту права СумДУ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Лазарєв Віктор Вікторович
Доцент кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС, кандидат юридичних наук

Логвиненко Микола Іванович
Доцент кафедри АГПФЕБ ННІ права СумДУ, кандидат юридичних наук, доцент

Салманова Олена Юріївна
Завідувач кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 ХНУВС, доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Севрук Володимир Геннадійович
Провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності НАВС, кандидат юридичних наук
Back to content | Back to main menu