Новини - Форум права

Перейти до контакту

Головне меню:

Новини
01 листопада 2017 року
Починаючи з № 5 журналу за 2017 рік, усім опублікованим в журналі «Форум права» науковим статтям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об’єкта DOI (digital object identifier). Це сприятиме подальшій уніфікації та інтеграції статей у виданні в зарубіжні інформаційні наукометричні бази даних Scopus і Web of Science.
Авторам слід надалі використовувати відображення DOI для посилань на статті, де його присвоєно, в їх бібліографічному описі.
На даний момент DOI також присвоєно усім статтям журналу № 4 за 2017 рік, їх перелік надано в закладці «DOI раніше опублікованих статей» сайту.
На прохання авторів можливе додаткове присвоєння DOI й іншим опублікованим статтям журналу.
Триває робота з подальшого наповнення архіву журналу та представлення поточних номерів журналу відповідно до виходу. Посилання оформлюватимуться вже за новими вимогами.

01 серпня 2017 року
У зв’язку з вимогами пошукових електронних систем щодо наявності опису журналу як його візитівки на його веб-сайті, подаємо стислий опис журналу на англійській та польській мовах:

Electronic scientific professional journals Forum prava founded in 2005 by Kharkiv National University of Internal Affairs, its issuer is Kharkiv National University of Internal Affairs. The purpose of foundation: achieve qualitatively new level of completeness and timeliness satisfaction of informational needs of society in knowledge in the field of law and public administration. Theme: according to branch of science 12.00.00 - Jurisprudence in accordance with the current list of branches of science. Publication frequency: 5 times a year. Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, # 3-05/1 journal Forum Law approved as professional of Law. Ministry of Education and Science of Ukraine from 07.04.2013, ? 893 (Appendix 6) log on (re-registered) to the list of academic editions Ukraine. As of 29.03.2016 in 40 issues of the journal published 3484 articles. Chief  Editor Muzichuk Aleksander, Doctor of Law, Professor Executive Secretary Igor Zozulia, Doctor of  Law, profesor.

Elektroniczne wydania naukowe Law Forum została założona w 2005 roku, Kharkiv National University Spraw Wewnętrznych, jego wydawcą jest Kharkiv National University Spraw Wewnętrznych.Celem fundacji: osiągnięcie nowego poziomu kompletność i aktualność potrzeb informacyjnych społeczeństwa w wiedzę w dziedzinie prawa, prawa i administracji publicznej.Temat: według gałęzi nauki 12.00.00 - prawoznawstwa zgodnie z aktualną listą dziedzin nauki.Częstotliwość: 5 razy w roku.Rozporządzenie Prezydium Wyższej Komisji Atestacyjną Ukrainy z 18.01.2007, # 3-05/1 zatwierdzone profesjonalny dziennik orzecznictwa.Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy z 07.04.2013, ? 893 (załącznik nr 6), zalogować się (ponownej rejestracji) do listy wydań naukowych Ukrainy.Od 29/03/2016, w 40 sprawach gazetach czasopism opublikowanych w 3484.Redaktor Muzichuk Aleksander, Doktor nauk prawnych, profesor Sekretarz Wykonawczy Zozulia Igor, Doktor nauk prawnych, profesor.

01 червня 2017 року
У зв’язку з опрацюванням редколегією журналу «Форум права» шляхів щодо уніфікації та більшої інтеграції публікацій в ньому в зарубіжну інформаційну науковометричну мережу, додатково планується введення до статей таких метаданих, як ключові слова на англійській мові, аффіляція автора, дата відправки статті до редколегії, дата прийняття статті до редколегії, заява автора про джерела фінансування досліджень, поданих у науковій статті або виникнення наукової статті, реєстрація DOI статті тощо.

02 березня 2017 року
При поданні статей до публікації  слід виконувати бібліографічне посилання на використані в них джерела відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».

16 жовтня 2016 року
При поданні статті до публікації авторам рекомендовано надавати власний індивідуальний цифровий ідентифікатор наукових співробітників, наприклад, ORCID, Scopus Author ID, ResearcherID чи інший.

01 жовтня 2016 року
Журнал «Форум права» включено до міжнародної наукометричної бази InfoBase Index (Індія), Si No 2586, індексується з 2016 року.

10 листопада 2015 року
Редакційною колегією прийнято рішення про збільшення з 2015 року кількості річних випусків журналу з 4 до 5.

1 квітня 2015 року
Журнал «Форум права» включено до «Топ 100 наукових періодичних видань України» за версією Google Scholar.


12 листопада 2014 року
Журнал «Форум права» за 2013 рік проіндексовано у наукометричній базі Index Copernicus International (Польща).
Див. за адресою: http://journals.indexcopernicus.com/+,p5061,3.html.


3 листопада 2014 року
Журнал «Форум права» індексується Google Scholar (див. гіперпосилання на сторінці журналу за адресою http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm).

22 березня 2014 року
При переведенні архіву інформаційного ресурсу «Наукова періодика України» на нову програмну платформу, в публікаціях журналу «Форум права» за 2005-2013 роки (включаючи № 1 за 2013 р.) Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського змінено режим доступу (електронну адресу) стосовно до вказаних у прикінцевих анотаціях статей та раніше наданих довідках.
При потребі авторів в отриманні оновлених довідок про вказані публікації пропонуємо безпосередньо звертатись до редколегії щодо їх надсилання.
Просимо вибачення за незручності, до яких редколегія не має жодного відношення.

10 березня 2014 року
Станом на сьогодні журнал «Форум права» є єдиним електронним журналом, архів якого у повному обсязі відновлений завдяки плідному співробітництву з адміністрацією Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

15 січня 2014 року
За телефонним повідомленням В.І. Попика, генерального директора НБУВ ім. В.І. Вернадського, редколегії журналу «Форум права», технічна реорганізація веб-сайту бібліотеки буде закінчена протягом місяця. Обіцяно відновлення наукової інформації у повному обсязі.

05 січня 2014 року

У зв’язку з об’явою Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського про закриття «старого» сайту з січня 2014 року та неможливістю з цього приводу доступу наукової громади України та світу до статей у 26 номерах електронного наукового журналу «Форум права» за 2005-2013 роки (включаючи № 1 за 2013 р.), пропонуємо безпосередньо звертатись до редколегії щодо надсилання електронних копій відповідних статей.
Просимо вибачення за незручності, до яких редколегія не має жодного відношення.

30 листопада 2013 року

Роз’яснення редколегії.
У зв’язку з включенням електронного наукового фахового видання «Форум права» до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Польща), публікації у «Форум права» можуть зараховуватись до обов’язкових публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав або у інших виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз (стосовно пп.2.1 і 2.2 наказу МОНмолодьспорт № 1112 від 17.10.12 року).

25 листопада 2013 року
Журнал «Форум права» за 2012 рік проіндексовано у наукометричній базі Index Copernicus International (Польща).
Див. за адресою: http://jml2012.indexcopernicus.com/+,p5061,3.html.


30 жовтня 2013 року

У звязку з  переведенням з 1 вересня 2013 року на нову платформу інформаційного ресурсу «Наукова періодика України»  Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, електронний науковий журнал «Форум права», починаючи з № 2 за 2013 рік розміщено за адресою: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.
Всі попередні 26 номерів електронного наукового журналу «Форум права» за 2005-2013 роки (включаючи № 1 за 2013 р.) розміщені за адресою: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm.

31 серпня 2013 року


Динаміка відвідувань сайту журналу «Форум права» за липень-серпень 2013 року

24 липня 2013 року

Журнал «Форум права» включено (перереєстровано) до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6).

06 липня 2013 року
Журнал «Форум права» внесений до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща).
Результати експертної оцінки за 2013 рік будуть оголошені на початку 2014 року.

01 червня 2013 року
Кількість наукових публікацій докторів наук у журналі «Форум права» за 2011-2013 роки:
2011-1 17    2012-1 13      2013-1 13
2011-2 14    2012-2 5
2011-3 9      2012-3 10
2011-4 13    2012-4 15

10 квітня 2013 року
Відповідно до наказу МОНмолодьспорт від  17.10.2012 р. № 1111, на веб-сайті журналу додатково запроваджена англомовна версія видання (http://forumprava.pp.ua/eng).
Починаючи  з № 4 за 2012 рік  (http://forumprava.pp.ua/eng/fp-2012-4.html) , статті в закладці «Issues»  представлені розширеними англомовними анотаціями обсягом до 2-3-х сторінок.

01 березня 2013 року

Електронне наукове фахове видання «Форум права» включене Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського до "Рейтингу наукових журналів України згідно даних Google Scholar за 2007-2011 роки" (http://nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html)
На сьогодні наукометрична база Google Scholar, започаткована у листопаді 2004 року, є вільною доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

21 лютого 2013 року
Запрошуємо вчених і практиків-юристів до публікації наукових статей в електронному науковому фаховому виданні «Форум права» - № 1 за 2013 рік.

15 лютого 2013 року
Електронне наукове фахове видання «Форум права» за статистичними даними НБУВ на 15 лютого 2013 р. про використання електронних версій наукової періодики посідає друге місце серед 1794 періодичних видань України (http://archive.nbuv.gov.ua/rating/20130215_1.html).

01 січня 2013 року
Станом на 01.01.2013 року у 25 номерах журналу опубліковано 2347 наукових статей.

Динаміка публікацій статей у журналі за номерами та роками.
 
Назад до змісту | Назад до головного меню