Форум права

Перейти до контакту

Головне меню:

«Форум права»рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю науки «12.00.00 – Юридичні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук ДАК України.

Періодичність видання: 5 разів на рік (з 2015 р.).

ISSN 1995-6134 (Online)

Відповідає наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України,
Вищої атестаційної комісії України «Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання» від 30.09.2004 р., № 768/431/547.
Внесений до переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 2. – С. 5).
Включено (перереєстровано) до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6).

Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, індексується у 2012–2015, 2017 роках.
Включено до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing Services (SIS), індексується з 2014 року.
Включено до міжнародної наукометричної бази InfoBase Index, індексується з 2016 року (IBI Factor 2016).
Включено до міжнародної депозитарної бази даних Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), індексується з 2017 року.

Індексується пошуковою системою Google Scholar.
Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об’єкта DOI (digital object identifier), з 2017 року.
 
Головний редактор:           д-р юрид. наук, проф. О.М. Музичук
Відповідальний секретар: д-р юрид. наук, проф. І.В. Зозуля

Адреса редколегії журналу: 61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
Харківський національний університет внутрішніх справ.

Телефон:                                                     +38-050-30-39-118          
Електронна пошта:                                     journals@meta.ua
Сайт журналу:                                             forumprava.pp.ua
Режим доступу до публікацій журналу:   nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index

Станом на 10.10.2017 року у 47 номерах журналу опубліковано 3761 наукових статей.

 
Назад до змісту | Назад до головного меню