Форум права

Перейти до контакту

Головне меню:

Форум праварецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Призначення журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю науки «12.00.00 – Юридичні науки» відповідно до Переліку наукових спеціальностей.

Періодичність видання: 6 разів на рік (з 2018 р.).

ISSN 1995-6134 (Online)

Має статус видання категорії «В» Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 18.01.2007 р. № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р. № 893 (Додаток 6).

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості».
Поточний номер
Станом на жовтень 2017 р. у 47 номерах журналу опубліковано 3761 наукових статей.

Включено до міжнародних наукометричних і депозитарних баз даних:

Індексується пошуковою системою:     Науковим публікаціям присвоюється:     Є виданням з відкритим доступом
                                                                 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню