Official reviewers - Forum prava

Go to content

Main menu:

Official reviewers of the "Forum prava"
Bezpalova Olga
Завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 ХНУВС, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Hetmaness Olga
Завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНУВС, доктор юридичних наук, професор
Zozulia Oleksandr
Доцент кафедри загальноправових дисциплін ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент

Kolomoyets Tetyana
Декан юридичного факультету ЗНУ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України
Kuzmenko Oksana
Заступник директора КНЕУ ім. В. Гетьмана, доктор юридичних наук, професор

Kulish Anatoly
Директор Навчально-наукового інституту права СумДУ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Lazarev Viktor
Доцент кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС, кандидат юридичних наук

Logvinenko Mikola
Доцент кафедри АГПФЕБ ННІ права СумДУ, кандидат юридичних наук, доцент

Salmanova Olena
Завідувач кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 ХНУВС, доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Sevruk Volodymyr
Провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності НАВС, кандидат юридичних наук
Back to content | Back to main menu